May 11,2021 | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

Eghtesad Javan News Agency

در مقابله با ویروس کرونا چگونه رفتار کنیم

در مقابله با ویروس کرونا چگونه رفتار کنیم

نوع برخورد ما در روز با افراد و حرکات و عملکرد ما در خصوص رعایت نکات بهداشتی میتواند از انتشار این ویروس جلوگیری نماید این کلیپ کوتاه برای یادآوری ما در رفتار روزمره میباشد

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۹/۰۱/۰۸
دریافت