به گزارش پایگاه خبری اقتصاد جوان و به نقل از فدراسیون انجمن‌های ورزشهای رزمی، یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی پیرامون وضعیت رشته های تحت پوشش فدراسیون اظهار داشت: این فدراسیون تعداد زیادی رشته رزمی را در قالب انجمن و کمیته و گروه تحت پوشش دارد لذا لازم است تا نسبت به عملکرد روسای رشته ها در حوزه های مختلف همگانی، قهرمانی، فرهنگی و غیره حساس باشیم. در همین راستا در سال جدید با ایجاد ساز و کار مناسبی در صدد هستیم تا نسبت به بررسی عملکرد رشته ها اقدام نماییم.

وی افزود: این اقدام به جهت ارتقا سطح عملکرد و در نهایت پیشرفت هر چه بیشتر رشته های تحت پوشش فدراسیون انجام خواهد شد.

بهتری در ارتباط با وضعیت کیک بوکسینگ در این فدراسیون گفت: جای خالی تشکیل تیم ملی کیک بوکسینگ در این فدراسیون احساس می‌شود و ما باید در این رابطه اقدام نماییم. برای تحقق این امر در زمان مناسب و پس از شرایط فعلی کشور، رقابتهای انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ با حضور نفرات منتخب رشته های کیک بوکسینگ تحت پوشش فدراسیون برگزار خواهد شد.

وی همچنین در رابطه با جامعه آماری و توسعه همگانی فدراسیون گفت: برنامه های مختلفی برای نیل به اهداف همگانی نیز داریم و البته جهت دستیابی به این اهداف و دریافت صحیح از جامعه مخاطب خود بایستی هیات ها و رشته های تحت پوشش فدراسیون نسبت به اخذ کارت بیمه ورزشی ورزشکاران و کارت عضویت فدراسیون با دقت و جدیت کامل اقدام نمایند. 

رئیس فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با اشاره به برنامه های دیگری که در دست اقدام است، تاکید کرد: برنامه های زیادی را در دست اقدام داریم که انشاءالله در آینده نزدیک اعلام خواهیم کرد اما در حال حاضر و با توجه به شرایط وجود ویروس کرونا در کشور از یکسو و استقبال خوب جامعه مخاطب ما در طرح چالش ورزش در خانه بر آن شدیم تا برنامه آموزش های مجازی با رعایت اصول آموزشی و حساسیت های لازم  جهت یادگیری مناسب را در دستور کار قرار دهیم که به زودی چگونگی و اجرای آن به اطلاع ذینفعان در کشور خواهد رسید.