سبک تای کیک بوکسینگ itka از سال ۱۳۸۴ در فدراسیون ورزشهای رزمی در قالب گروه شروع به فعالیت نمود 

نظر به درخواست سبک تای کیک بوکسینگ از فدراسیون ورزشهای رزمی و تاییدیه کمیته فنی فدراسیون و موافقت وزرات ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران ،در بهمن ماه ۱۳۹۸گروه تای کیک بوکسینگ با ارتقا به کمیته تای کیک بوکسینگ ارتقا یافت . بنا بر این حکم کمیته تای کیک بوکسینگ اجازه حضور در مسابقات جهانی و بین المللی با موافقت وزارت ورزش و جوانان را کسب نمود. این ارتقا نظر به اجرای به موقع رویدادها و تعداد اعضای سبک و همچنین مسابقات کشوری منظم و ارتباط با کشورهای عضو سازمان wfac و برنامه های منظم اداری از فاکتورهای این ارتقا بود

سبک تای کیک بوکسینگ توانسته است جذاب ترین مسابقات رینگی در فضای آزاد را در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۲ در فضای بوستان آب و آتش برگزار نمود و تاکنون نوزده دوره مسابقات کشوری در بخش آقایان و شانزده دوره مسابقات کشوری بانوان را برگزار نموده است 

این سبک افتخار آن را دارد که بیش از ۶ دوره از مسابقات کشوری را با نام شهدای مدافع حرم برگزار نموده 

اعضای کمیته تای کیک بوکسینگ در سطح کشور بیش از ۷۰۰۰ نفر میباشد