عبدالناصر همتی درباره روند پرداخت تسهیلات به افراد کم درآمد مشاغل اقتصادی آسیب دیده از کرونا، اظهار داشت: قرار شد ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود که برای ۱۹.۳ میلیون خانوار وام یک میلیون تومانی پرداخت شد. همچنین افرادی که در ارسال پیام دچار مشکل شده‌اند و نتوانستند این وام را دریافت کنند، پس از ارسال پیام این تسهیلات به آنها پرداخت می‌شود.

وی درباره ارایه تسهیلات به بنگاه های آسیب دیده از کرونا نیز گفت: از ۱۷ اردیبهشت ماه پیامک هایی به این بنگاه ها ارسال شده و از ۲۰اردیبهشت ماه پرونده تشکیل می شود.

همتی ادامه داد: از اواخر اردیبهشت ماه تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بنگاه ها پرداخت می شود.

رییس کل بانک مرکزی افزود: این تسهیلات شامل بنگاه‌هایی می‌شود که نیروی کار خود را حفظ کرده‌اند و بابت هر نیروی کار حفظ شده با ضریب ۱۲ میلیون تومانی مشخص می‌شود که هر بنگاه به چه میزان وام دریافت می‌کند، تلاش می‌کنیم این پرداخت از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه شروع شود.